Home

News

Projects

Press

Links

Contact

Books


Continuous headwind. - pioneering the transition from fossil fuels and atomic energy to the renewable energies.
Writer: Joern Uz Ruby.
Forlaget Hovedland.
read more >>>

COWI A/S - Telefoninterview med Preben Maegaard
7. sep. 2004

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Telefon 45 97 22 11
Telefax 45 97 22 12
www.cowi.dk

Telefoninterview med Preben Maegaard, Nordvestjysk Folkecenter

Dato 7. sep. 2004

Fra HDU

Preben Maegaard er leder af Nordvestjysk Folkecenter for VE. PM har deltaget i det tidligere Brint-udvalg og finder at der historisk har været en vis skævhed i tildelingen af F, U og D midler til brint transport til fordel for de større forskningsmiljøer (særlig Risø) og større virksomheder (herunder Haldor Topsøe). Til gengæld er der kun sket relativt små bevillinger til de mindre miljøer, herunder Nordvestjysk Folkecenter, som i en række tilfælde har lavet egentlige demonstrationsanlæg. Nordvestjysk Folkecenter har etableret et Ø-system bestående af en vindmølle, elektrolyse anlæg, brint lager, kraftvarmeværk samt en brint bil.

Central versus decentral udvikling?

PM finder at der er to udviklingsstrategier:
en decentral som den danske VE udvikling stort set har fulgt, og en centraliseret udvikling, som koncentreres om de store energiaktører og virksomheder.

De to udviklingsstrategier har en række karakteristika:

Central udvikling: Få store aktører, etablering af store anlæg, anvendelse af unika teknologi der typisk udvikles specielt til lejligheden, risiko for længerevarende fejludvikling der ikke fører til brugbare resultater

Decentral udvikling: Mange små aktører, etablering af små anlæg, masseproduceret teknologi, anvendelse af eksisterende teknologi, demonstrationsanlæg

Den decentrale strategi tager udgangspunkt i eksisterende teknologi der tilpasses og løbende udvikles til de nye formål. Danmark bør benytte den teknologi der udbydes i Danmark og internationalt, der skal ikke konkurreres med de store bilproducenter.

Indfasning, følgeteknologier

Danmark bør ikke sidde med hænderne i skødet og vente, der er intet til hinder for at begynde selv at opbygge en infrastruktur og demonstrationsanlæg. Der er brug for praktiske løsninger og en bred accept og vilje til at realisere brintløsninger. Demonstrationsanlæg vil afsløre hvor der er behov for videreudvikling og medvirke til at der findes praktiske løsninger.

Den decentrale strategi stiller andre krav til institutioner end den centraliserede. Vedvarende energi minder mere om landbrugssektoren end om energisektoren i sin decentraliserede struktur, og det ville være en god ide at etablere et antal (f.eks. 10) informations- og demonstrationscentre rundt omkring i Danmark med et beløb til rådighed til at lave rådgivning og demoanlæg.

Anvendelse af brint forudsætter ikke at man skal bruge brændselsceller i bilerne. Eksisterende teknologi, f.eks. forbrændingsmotorer, kan bruges, og der er mulighed for at forbedre motorerne. Der bør ikke stilles så ideelle mål op at der i praksis ikke sker noget.

back to Press (english) <<<

back to Presse (danish) <<<

© Copyrights 2007 Preben Maegaard