Hjem

Nyheder

Projekter

Presse

Links

Kontakt

Biografi

Bøger


"Vedvarende modvind. Portræt af omstillingens pioner Preben Maegaard."
Ny bog udkommet om Preben Maegaard.
Forlaget Hovedland.
Læs mere >>>

Biografi

Preben Maegaard


Preben Maegaard, født 1935, har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for dansk vedvarende energi, forfatter og ekspert. Han har arbejdet lokalt, nationalt og internationalt på det organisatoriske, politiske og teknologiske niveau med omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Fra 1979 til 1984 var Preben Maegaard formand for Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, www.orgve.dk og siden 1991 vice-præsident for EUROSOLAR, den Europæiske Forening for Vedvarende Energi www.eurosolar.org. Siden 1994 har han været medlem af juryen for Den europæiske Solpris. Da World Wind Energy Association (WWEA) blev grundlagt i 2001 blev han dets første præsident, www.wwindea.org, en position han besad indtil 2005. I 2001 blev han også medlem ledelsen af World Council for Renewable Energy, (WCRE) www.wcre.org. Siden 1999 har han været bestyrelsesmedlem af European Renewable Energies Federation (EREF) www.eref-europe.org, og siden 2003 af European Federation of Ecosites www.ecosites.net. I maj 2006 blev World Wind Energy Institute, WWEI, stiftet i Kingston, Canada med deltagelse af syv institutter fra Kina, Brasilien, Cuba, Canada, Rusland, Egypten og Danmark. Preben Maegaard blev udpeget til den første præsident af WWEI www.wwei.nu

Siden 1984 har han været forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, www.folkecenter.net og www.folkecenter.dk. I denne rolle har han været ansvarlig for den teknologiske udvikling af vindmøller, inklusiv design, konstruktion og implementering af størrelser fra 20 til 525 kW, gårdbiogas anlæg fra 50 til 1.000m3 såvel som integrerede energisystemer inklusive hydrogen og biobrændstof til transport. Den teknologiske udvikling og industrielle anvendelse fandt sted i samarbejde med Dansk Smedemesterforening, nu DS Håndværk & Industri, www.ds-net.dk. Folkecenteret har under hans lederskab gennemført overførsel af vedvarende energi teknologi til mange lande, og startet mange pilot projekter over hele verden. Se www.folkecenter.net/Tech-transfer for referencer. Som en del af disse aktiviteter har flere hundrede højtuddannede trainees fra alle kontinenter været på 3 til 11 måneders studieophold. Herunder har de opnået værdifuld teoretisk og praktisk viden samt indblik i grundlæggende energipolitiske vilkår i omstillingen fra fossile energikilder til vedvarende energi. Det har i mange tilfælde banet vej for ledende stillinger i deres professionelle karriere inden for forskning, industri, organisationer og statslige administrationer.

Han har været medlem af en række danske nationale regeringsudvalg og komiteer for udvikling og implementering af vedvarende energi inklusiv medlemskab af:

- Styregruppen for Vedvarende Energi (1981-1991), først under Teknologirådet, senere Energistyrelsen
- VE-Rådet (1991-1996),
- Energistyrelsens faglige udvalg for biomasse til energiformål (1985-1989),
- Energistyrelsens faglige udvalg for solenergi (1995-2002),
- Energistyrelsens faglige udvalg for bølgeenergi (1997-2002),
- Energistyrelsens faglige udvalg for brint fra vedvarende energi til transport formål (1998-2002)

I 2002 suspenderede den nyvalgte regering udviklingen af vedvarende energi og herunder de udviklingsaktiviteter og statslige programmer, hvori Preben Maegaard deltog som udvalgsmedlem. Statsstøtten, som Folkecenteret havde modtaget siden 1983 blev ligeledes suspenderet.

I 1996 og de følgende år var han medlem af bestyrelsen for EUROSUN, en Intergroup nedsat af det Europæiske parlament. 1999 til 2002 blev han rådgiver inden for vedvarende energi for præsidenten af Mali, Alpha Oumar Konaré, hvilket blnadt andet førte til dannelsen af Mali Folkecenter, www.malifolkecenter.org. I 1995 blev han medlem af konsistorium, UTER, ved det tekniske universitet i Havana, som i 2006 ved en ceremoni tildelte ham en pris for rådgivning om decentral og integreret el-forsyning med kombination af vindkraft og decentrale kraftværker. Siden 1992 har han været koordinator af den Europæiske Solpris i Danmark.

I mere end tre årtier har Preben Maegaard ledet konferencer, været organisator, taler og/eller deltager i talrige nationale og internationale konferencer, seminarer og workshops, formand for World Wind Energy konferencerne, WWEC203 i Cape Town, WWEC2004 i Beijing og WWEC2005 i Melbourne, se www.wwindea.org og www.wwec2005.com

Han har været forfatter og/eller medforfatter til talrige rapporter, bøger, og tidsskriftsartikler på dansk, engelsk, tysk, russisk og japansk indenfor vedvarende energi og bæredygtig udvikling og medvirket i mange radio- og fjernsynsprogrammer i Danmark og udlandet. Ligeledes har han modtaget et antal priser nationale og internationale priser som påskønnelse for sit arbejde.

Projektledelse

Organisation:
Dansk Smedemesterforening (v/Frits Sørensen, formand og Jens Jensen, formand for energiudvalget)

1976-1982:
samarbejde indenfor udvikling af konstruktionsmanualer indeholdende design, engineering, koordinering, afprøvning og godkendelse af 11, 22, og 65 vindmøller samt markedsføringsstrategier. Organisationen havde 2000 medlemmer; 20 virksomheder var direkte involverede i fremstilling af vindmøller. Støttet af Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi)

1980-1982:
koordinering af projektgruppe, design, ingeniørarbejde og produkt implementering. 100kW vindmølle (Rudbjerg). Støttet af Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi)

1981-1985:
gårdbiogas, 50, 100, 200 kubikmeter. Projektledelse og udvikling af konstruktionsmanualer. Markedsføringsstrategier.
Fire fremstillingsvirksomheder var involveret. Konceptudvikling, koordinering, afprøvning og godkendelse. Støttet af Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi).

1980-1981:
Koncept- konstruktions- og markedsføringsrådgivning for Danregn Vindkraft A/S – Bonus-møllen vedrørende 30 kW og 55 kW vindmøller.

Organisation: Nordvestjysk (senereNordisk) Folkecenter for Vedvarende Energi

1984-1992:
Konceptudvikling og udarbejdelse af konstruktionsmanualer i samarbejde med mindre fremstillingsvirksomheder for vindmøller på 150, 200, 275 og 525 kW 1987-1988: udvikling af store solfangermoduler til fjernvarmeværker. 1987-1989: lokal ø produktion og anvendelse. Prototype udvikling. Vindmølle projekt Bornholm, Danmark, 9 x 99kW. Lokal produktion indenfor den baltiske energi organisation Støttet af Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi).

1990-1992:
organisering af lokal produktion af vindenergi i Polen. Lokal fremstilling og afprøvning af 95 kW vindmølle. Støttet af det danske Industri- og Handelsministerium (Styregruppen for Vedvarende Energi). 1992: solvarmeprojekt på akademi i Sopron, Ungarn. Teknologi overførsel. Delvis lokal produktion. Træning af lokalt personale. Støttet af Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi)

1992-1993:
Pernambuco Universitet, Recife, Brasilien. Overførsel og installering af Folkecenter type 75 kW vindmølle til vind-diesel drift på øen Fernando do Noronha i Sydatlanten. Støttet af Energistyrelsen Styregruppen for Vedvarende Energi).

1991-1994:
teknologi overførsel og opstilling af 20 kW brint elektrolyse produktionsanlæg fra Ukraine til Danmark.

1996-1997:
600 kW vindmølle projekt i Kaliningrad. Støttet af Miljøstyrelsen.

1998:
elforsyning med homepower, Transsylvanien, Rumænien. 3 kW vindmølle og solcellesystem. Fjerntliggende bjergområde, autonomt system. Støttet af den europæiske kommission.

1997-1999:
10 kW vindmølle teknologi til Bayamo, Cuba, det tekniske universitet i Havana. Teknologi overførsel, opstilling og tests. Lokal produktion.

1998:
biogasanlæg, 3x300 m3, Kaunas, Litauen; udvikling, produktion, installation og indkøring ved hjælp af lokale producenter. Støttet af Miljøstyrelsen.

2001:
biogasanlæg, 200 m3, Yubetsu, Japan, koncept og teknisk udvikling; produktion i Danmark i samarbejde med Hollensens A/S. Installering og indkøring ved anvendelse af lokal arbejdskraft. Koordinering for Kawasaki Engineering.

1998-2002:
rådgiver for præsidenten for Mali, Alpha Oumar Konaré. Etablering af Mali Folkecenter. Landsby PV-elektrificering i 70 landsbyer i Sikasso regionen i Mali, begyndende i Tabaccoro, Niamala og Zambala. Oprettelse af Solelektrikerskole i Tabaccoro. Støttet af Danida.

1990-1995:
information og markedsføring af vedvarende energi og teknologisk overførsel af dansk viden. Mobile udstillings kampagner og information til øst- og centraleuropæiske lande. Støttet af forskellige ordninger, herunder Industri- og Handelsstyrelsen (Styregruppen for Vedvarende Energi)

1988-1995:
konceptudvikling, teknologiforskning, projektudvikling, koordinering og rådgivning af en dansk, decentral kraftvarmeplan i regi af Styregruppen for Vedvarende Energi og med Folkecenteret som teknisk operatør. Målgruppen var lokale forbrugerejede varmeselskaber. Ca. 200 kraftvarmeanlæg i en samlet størrelsesorden på 2.700 MW blev etableret 1990-1995, overvejende i Vest- og Nordjylland. Ca. 25% af Danmarks elforbrug fremstilles hos projektets målgruppe.

Seneste publikationer

El Bassam, N.; Maegaard, P. (2004) Integrated Renewable Energy for Rural Communities, ELSEVIER; Amsterdam and London.

Maegaard, P. (2004) Die Kraft der Sonne in den Dienst der Menschheit stellen.

I Hermann Scheer: Praktische Visionen, Ponte Press; Bochum.

Maegaard, P. (2004) Laudatio for Dr. Hermann Scheer, the WORLD WIND ENERGY AWARD, WWEC2004; Beijing.

Maegaard, P. (2005) Laudatio for Indiens vedvarende energiminister, Vilas Muttemwar, the WORLD WIND ENERGY AWARD, WWEC2005; Melbourne, Australien

Maegaard, P. (2003) Wind Energy for the Future, Keynote paperprepared for the 13th Islamic Academy of Science, IAS, Conference; Kuching, Malaysia.

Maegaard, P.; Kruse, J. (2001) Energien fra Thy. Fra det lokale til det globale, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi; Hurup Thy.

Beuse, E.; Boldt, J.; Maegaard, P.; Meyer, N.I.; Windeleff, J.; Østergaard, I. (2000) Vedvarende energi i Danmark. En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, OVE’s Forlag; Aarhus.

Priser

1978, Solpris, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)
www.orgve.dk

1985, Plum miljøpris, Plum Fonden

1987, Miljøpris, Foreningen af Danske Ingeniører
www.ida.dk

1992, Vindenergipris, Danmarks Vindmølleforening
www.dkvind.dk

1997, Den europæiske solpris, EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi
www.eurosolar.org

2002, Gaia prisen, Gaia Trust
www.gaia.org

2002, MERKUR pioner pris, MERKUR bank
www.merkurbank.dk

2005, Nuclear-Free Future Solutions Award
www.nuclear-free.com

top of the page

Projekter


Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi


Folkecenter in Mali


World Wind Energy Institute


Xmire


Eurosolar


World Council for Renewable Energy

© Copyrights 2007 Preben Maegaard