Home

News

Projects

Press

Links

Contact

Books


Continuous headwind. - pioneering the transition from fossil fuels and atomic energy to the renewable energies.
Writer: Joern Uz Ruby.
Forlaget Hovedland.
read more >>>

Vindmøllernes folkelige forfald.
by Jane Kruse and Preben Maegaard

Vindmøllernes folkelige forfald

Af Jane Kruse, fhv. formand for Hornstrup Vindmøllelaug og Preben Maegaard, EUROSOLAR.
August 2007

Det er top-down politik, der vil noget, når Danmarks Vindmølleforening (DV) i bladet Naturlig Energi august 2007 kommer med en køreplan til energipolitikerne. Nu skal kommunerne bankes på plads, så der findes opstillingssteder til de store vindmøller. I størrelse svarer de til Rundetårn stillet ovenpå Rådhustårnet i København.

Stemningen i befolkningen har imidlertid vendt sig imod tvangsforanstaltninger af den slags. Energipolitikerne på Christiansborg meddelte således i juni, at de vil arbejde for, ”at det lokale og kommunale ejerskab og engagement skal fremmes”. Det betyder, at indtægterne bliver i de kommuner, hvor vindmøllerne opstilles, hvilket naturligvis vil skabe lokal interesse for vindmøllerne.

Som vindmøllerejernes interesseorganisation har DV sat en anden dagsorden. Man afviser politikernes prioritering af lokalt og kommunalt ejerskab, selv om foreningen netop har sit udspring i initiativer, der førte til flere tusinde lokaltejede vindmøllelaug. Derved er DV blevet en slags vindmøllernes Arla. Med forslaget om, at lokalbefolkningen kun kan købe en enkelt mølle, baner DV vej for investorer med adresse uden for lokalområderne, ja måske i Stockholm eller Düsseldorf, hvor energimastodonterne har domicil. Indtægterne vil havne udenfor kommunen, hvorfor den direkte lokale interesse i vindkraft forsvinder og bliver til modstand.

Svaret herpå med trusler overfor kommunerne og landsplandirektiver, er årsagen til, at der nu overalt i landet dannes lokalgrupper, der erklærer sig for vindenergi, men protesterer imod den måde, det foregår på, hvad gælder størrelse, placering og ejerskab. En god sag om fremtidens energiforsyning er blevet til en samfundskonflikt. Forventer DV virkelig, at kommunalbestyrelserne vil begå harakiri for at skaffe placeringer til investorer udefra, når man ved, hvilken uro det vil forårsage omkring de enkelte vindmølleprojekter?

DV’s politik rammer især udkantsområderne. Det er her, man har de bedste vindressourcer men også den laveste indkomst. Tag som eksempel Sydthy, hvor vi kender til forholdene. Når vindmøllerne altid har mødt stor lokal accept, skyldes det naturligvis, at alle 150 vindmøller var lokalt ejede, hvorfor indtægterne fra deres produktion på 100 millioner kilowatttimer lunede både hos borgerne og i den kommunale kasse. Naturligvis ønsker man også i fremtiden selv at høste de økonomiske fordele ved at udnytte vindressourcerne, hvilket skal sikres gennem ny lovgivning, hvilket DV bør virke for.

Derfor spørger vi: Hvorfor er DV ikke tro imod sin oprindelse og støtter politikernes udspil om lokal forankring? Hvorfor arbejder DV ikke for, at store vindmøller ligesom vandværker, lokale kraftvarmeværker og fjernvarmeværker er offentlig forsyningsvirksomhed og skal organiseres og ejes som sådan? Det vil skabe udvikling nedefra. Der vil være en anden økonomi med grundpriser til nogle få tusinde krone, og offentlig finansiering med billigere lån.

DV kan med sin ufolkelige satsning på projektudviklere risikere at blokere for den udbygning med vindkraft, som et flertal i befolkningen ønsker.

Download Article as pdf file >>>

© Copyrights 2007 Preben Maegaard