Home

News

Projects

Press

Links

Contact

Books


Continuous headwind. - pioneering the transition from fossil fuels and atomic energy to the renewable energies.
Writer: Joern Uz Ruby.
Forlaget Hovedland.
read more >>>

Alle skal betale for den grønne strøm.
by Preben Maegaard

til nordjyske 24.4.07

Alle skal betale for den grønne strøm.

Af Preben Maegaard, direktør, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Senior vicepræsident for EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi.

Der er brug for politisk nytænkning, når det gælder vedvarende energi. Den er decentral af natur og skal gøres til lokal, forbrugerejet forsyningsvirksomhed efter hvile-i-sig-selv princippet. Ligesom vi kender det fra de hundredvis af fjernvarmeværker, vandforsyningen og andre dele af samfundets infrastruktur, som er ejet og drevet af kommunale selskaber og lokale energiselskaber. Længe nok har den vedvarende energi været et spekulationsobjekt. Nu skal vi have den normaliseret og integreret i samfundet.

Med vindmøllerne som en del af den offentlige forsyningsvirksomhed vil vedvarende energi blive markant billigere end i dag. Der skal ikke betales flere millioner kroner for en vindmøllegrund, som er prisen på spekulationsmarkedet. Når det drejer sig om samfundsmæssige interesser, kan jorden udlægges til vindmøllegrunde mod betaling af en ulempegodtgørelse på 30-40.000 kroner som ved en højspændingsmast. Der skal heller ikke betales skyhøje priser for skrotningsbeviser, som sammen med de dyre vindmøllegrunde gør opstilling af vindmøller næsten 50% dyrere end nødvendigt. Finansieringsomkostningerne vil også blive lavere, når vindmøllerne kan tilbagebetales over hele deres 20 års levetid i stedet for de 6 til 8 år, som private investorer kræver for at undgå negativ likviditet.

Tyskland har haft stor succes med at gøre vedvarende energi til et samfundsmæssigt ansvar. Statskassen betaler ikke for at vi kan få grøn elektricitet, og idealister straffes ikke med overpris for at købe grøn strøm. Mere vedvarende energi er i hele samfundets interesse. Derfor skal det ikke være op til den enkelte forbruger selv at bestemme, om man vil betale for den grønne strøm.

Hvor udbygningen med vedvarende energi er standset i Danmark, har nabolandet mod syd med verdens mest effektive lovgivning fået 50 % af alle Europas vindmøller og 50 % af alle solceller globalt. Vel at mærke uden at det koster den tyske statskasse en krone. På den måde er vedvarende energi blevet populært i Tyskland, hvor man også glæder sig over, at der er skabt 175.000 nye arbejdspladser ved at skabe ideelle vilkår for alle former for vedvarende energi. Ikke bare de billigste. Massiv fremgang for vedvarende energi er også årsagen til, at Tyskland fortsætter lukningen af atomkraftværker.

I dag har vi i Danmark den fordel, at kunne begynde på en frisk efter fem år med stop for vedvarende energi. Det giver de bedste muligheder for at skabe nye politiske rammer for fremtidens decentrale energiforsyning. Et så basalt samfundsområde kan vi ikke kan basere på kortsigtet spekulationskapital, handel med skrotningsbeviser og Manhattan-priser på vindmøllegrunde. Vi må også forlade princippet om, at vindmøller er til selvforsyning. Det var de for 25 år siden, men en moderne mølle kan dække flere tusinde husstandes el-forbrug. Vi skal heller ikke ligge på knæ for at lokke statsejede DONG og Vattenfall til at bygge vindmøllerne. De vil gerne være fri for disse vindmøller og bygge kulkraftværker. Det var meldingen i januar, da regeringen fremlagde sin energiplan.

Se det som en fordel, at regeringen i årevis har nulstillet vedvarende energi. Så kan der startes op med et rent stykke papir. Drop de store kraftværker og en usmagelig spekulation i fremtidens energiforsyning, som vi ser det for øjeblikket indenfor vindenergi. Indse, at store vindmøller ændrer landdistrikterne markant og at den lokale forankring og accept er nødvendig.

Download Article as pdf file >>>

© Copyrights 2007 Preben Maegaard