Home

News

Projects

Press

Links

Contact

Books


Continuous headwind. - pioneering the transition from fossil fuels and atomic energy to the renewable energies.
Writer: Joern Uz Ruby.
Forlaget Hovedland.
read more >>>

HVAD ER ET PASSIV HUS

by Preben Maegaard

Bliver bragt i Ingeniøren januar 2007

HVAD ER ET PASSIV HUS
Af Preben Maegaard
Senior vicepræsident, EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi
Direktør, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi


Det kritisabelt, at SBI, Statens Byggeforskningsinstitut, som statslig institution misbruger begrebet ”passiv hus”, som i dag er et veldefineret begreb.

Et passiv hus er en bygning med et tilført energibehov til opvarmning på 15 kWh/m2/år. Det er næsten fire gange lavere end de nyeste danske krav til byggeri. Passiv huse kaldes de i øvrigt i modsætning til aktiv-huse, hvis radiatorer tilfører huset varme. Dem kan man undvære i et passiv hus.

SBI bruger ordet passiv hus på sin hjemmeside i omtalen af et igangværende forskningsprojekt. Overskriften, ”Passiv-huse i Stenløse” er imidlertid misvisende, for længere nede i artiklen drejer det sig om huse med en energiramme på 28-47 kWh/m2/år, og det er langt fra, hvad man kan betragte som passiv-huse.

At kalde dette for et forskningsprojekt illustrerer med beklagelig tydelighed, hvor langt Danmark er kommet bagud i forhold til de sydlige nabolande, når det gælder energibesparende løsninger i byggeriet. Den danske selvbegejstring og overbevisningen om at være et ”foregangsland” spærrer øjensynligt også på dette felt for udsynet til, hvad der sker i andre lande, hvor man på mange felter er dygtigere end de selvovervurderende danskere.

Måske bruger SBI passiv-hus betegnelsen af uvidenhed, måske af opportunistiske motiver. Men når man opererer med et energiforbrug til opvarmning, der er 2 til 4 gange højere end standarden i Tyskland og Østrig for passiv huse, så udvandes begrebet og kan benyttes om alt muligt og mister dermed mening. Det viser, at der er behov for at få skabt en dansk instans, der kan beskytte begrebet ”passiv hus”. SBI definerer også forskningsprojektet i forhold til bygningsreglementets energibestemmelser 2006. Men det er en uvedkommende og uambitiøs reference, når det gælder passiv huse.

SBI skriver, at de indhøstede erfaringer relateres til erfaringer fra Sverige og Tyskland for tilsvarende byggerier og formidles til andre kommuner, bygherrer og rådgivere. For det første er det sparsomt, hvad man har fået ud af relationerne til den tyske ekspertise på området. Dernæst må man sandelig håbe, at de nævnte målgrupper, når man påtænker lavenergibyggeri, ikke vil nøjes med SBI’s forskningsresultater, men i stedet inddrage rådgivere og ekspertise, der kan levere den ”rigtige” vare.

Der er nemlig i Tyskland og Østrig bygget flere tusinde passiv-huse og opstået en leverandørsektor af komponenter til netop denne form for byggeri. Her kan man købe vinduer, varmevekslere mv., der opfylder kravene til passiv huse. For at komme videre med huse med et virkelig lavt energiforbrug, bør det være lige så naturligt at købe passiv hus komponenter i udlandet, som det er købe importerede, glaserede tagsten, eller at danske producenter af vinduer, køkkener mv. kan sælge deres produkter i udlandet.

Jeg er vis på, at fædrene i Tyskland bagved passiv hus begrebet vil blive sure over og beklage, hvor vilkårligt man jonglerer med begreberne i Danmark. Og så er det oven i købet en statslig institution, der bruger de lånte fjer.

Om passiv huse, se:
www.passiv.de
www.altompassivhuse.dk
www.folkecenter.net/dk/energibesparelser

Download Article as pdf file >>>

© Copyrights 2007 Preben Maegaard